THUỐC THỬ INOX 201/304

Liên hệ

Thuốc thử inox nhận biết inox dễ dàng, tiện lợi, nhanh chóng. Dùng thuốc cho 2 loại inox, inox 304 sẽ màu xanh, còn inox 201 có màu đỏ gạch.

error: Content is protected !!