Đèn Laze Máy Cắt Tia Sáng Hơn 13m

Liên hệ

Đèn Laze Máy Cắt Đá có chiều dài vạch sáng từ 13-15 mét trong nhà bình thường. Và 6-7 mét ở ngoài trời. Đèn có thiết kế nhỏ gọn, thông minh, cách điện tốt, độ ổn định cao.

error: Content is protected !!